Liczba odwiedzin strony: 24394 Osób na stronie: 4
 

Michał Bogusz 
Kancelaria radcy prawnego

 
Dziennik Ustaw 2010 Nr 142 poz. 957 - Postępowanie dotyczące przyznawania odszkodowań i zwrotu kosztów zaopatrzenia w wyroby medyczne funkcjonariuszom Służby Więziennej
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie postępowania dotyczącego przyznawania odszkodowań i zwrotu kosztów zaopatrzenia w wyroby medyczne funkcjonariuszom Służby Więziennej (Dz. U. z dnia 9 sierpnia 2010 r.) Na podstawie art. 118 ust. 15 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 79, poz. 523) zarządza się, co następuje: §   1.  Rozporządzenie określa:   1)   przełożonych właściwych do przyznawania odszkodowania;   2)   tryb, terminy i sposób ustalania: a)  przysługującego odszkodowania z tytułu wypadku lub choroby, zwanego dalej "odszkodowaniem", b)  wysokości odszkodowania za utracone lub zniszczone przedmioty osobistego użytku, jak również przedmioty służące do wykonywania obowiązków służbowych, z wyjątkiem pojazdów samochodowych oraz wartości pieniężnych, c)  zwrotu kosztów zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środki pomocnicze. §   2.  1. Kierownik jednostki organizacyjnej Służby Więziennej, zwany dalej "organem odszkodowawczym", jest przełożonym właściwym do przyznawania odszkodowań oraz zwrotu kosztów zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środki pomocnicze w stosunku do:   1)   funkcjonariusza Służby Więziennej, zwanego dalej "funkcjonariuszem", który pełnił stale służbę i pobierał uposażenie w dniu wypadku albo w dniu ustalenia przez komisję lekarską stopnia uszczerbku na zdrowiu wskutek choroby, w podległej mu jednostce organizacyjnej Służby Więziennej, zwanej dalej "jednostką organizacyjną";   2)   funkcjonariusza, który pełnił ostatnio służbę w podległej mu jednostce organizacyjnej, jeżeli stopień uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku lub choroby został ustalony po zwolnieniu ze służby lub śmierć wskutek wypadku lub choroby nastąpiła po zwolnieniu ze służby. 2. Organem...
Monitor Polski 2010 Nr 10 poz. 89 - Rozwój Budownictwa Mieszkaniowego na lata 2010-2020
REZOLUCJA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 19 lutego 2010 r. w sprawie Rozwoju Budownictwa Mieszkaniowego na lata 2010-2020 (M.P. z dnia 26 lutego 2010 r.) Sejm Rzeczypospolitej Polskiej dostrzega potrzebę opracowania programu określającego zasady wspierania budownictwa mieszkaniowego i jego rozwoju w najbliższych latach. Doświadczenia krajów europejskich potwierdzają, że nie ma możliwości rozwiązania podstawowych problemów mieszkaniowych bez długofalowego, skoordynowanego wysiłku całych gospodarek i zdyscyplinowania działań poszczególnych resortów gospodarczych na rzecz mieszkalnictwa. Wieloletnie programy mieszkaniowe w Niemczech, Francji, Hiszpanii, Szwecji pozwoliły na skokowe przyspieszenie budownictwa mieszkaniowego w tych krajach. W Polsce w ostatnim okresie odnotowano wzrost liczby oddanych do użytku mieszkań, głównie w segmencie rynkowym i w przeważającej części w kilku największych aglomeracjach. W tym okresie spadł udział oddanych do użytku mieszkań komunalnych, społecznych i spółdzielczych. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podziela stanowisko Najwyższej Izby Kontroli, że "poprawa sytuacji mieszkaniowej nie jest możliwa bez wdrożenia kompleksowej polityki mieszkaniowej". Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uważa za konieczne opracowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej tego programu i przedłożenie go Sejmowi w terminie do dnia 30 czerwca 2010 r.
KRS 0000360464 - STALBUD BARANOWO SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
STALBUD BARANOWO SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2010-07-08 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
POZNAŃSKA 2/4 61-081 BARANOWO TARNOWO PODGÓRNE POZNAŃSKI WIELKOPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
777-317-06-30 301479805 0000360464
KRS 0000360463 - URBAN COMMUNICATIONS SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
URBAN COMMUNICATIONS SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2010-07-09 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
BAJANA 26 G 01-904 WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000360463
KRS 0000360462 - PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "SIERADZKI UNIWERSYTET POWSZECHNY" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "SIERADZKI UNIWERSYTET POWSZECHNY" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI SP. Z O.O. 2010-07-16 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
NENCKIEGO 38/39 98-200 SIERADZ SIERADZ SIERADZKI ŁÓDZKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
827-227-98-42 8113784 0000360462
KRS 0000360460 - 3 K FLOWERS SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
3 K FLOWERS SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2010-07-08 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
SZRONOWA 18/1 60-375 POZNAŃ M. POZNAŃ M. POZNAŃ WIELKOPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
782-250-36-82 301452462 0000360460
KRS 0000360459 - FUNDACJA WSPIERANIA KOLARSTWA
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
FUNDACJA WSPIERANIA KOLARSTWA FUNDACJA 2010-07-07 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
ŻEROMSKIEGO 113 26-004 BIELINY BIELINY KIELECKI ŚWIĘTOKRZYSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
657-286-43-25 260401230 0000360459
© 2010, Wszelkie prawa zastrzeżone radca prawny Lublin HOME | O MNIE | SPECJALIZACJE | GODZINY PRACY | GALERIA | DOJAZD | KONTAKT
Michał Bogusz Kancelaria radcy prawnego
adwokat lubelskienotariusz lubelskiekomornik lubelskiesyndyk lubelskieuczelnia prawnicza lubelskieprawnik lubelskieprawnikReklama